top of page
อาหารตามสั่ง

ตามสั่ง-ตามส่งคืออะไร?

ตามสั่ง-ตามส่ง คือ โครงการพัฒนาช่องทาง สั่งอาหาร-ส่งคน ที่เกิดขึ้นมาบนความร่วมมือของวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างซอยลาดพร้าว 101 ร่วมกับส่วนงานต่างๆ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ทำไมต้องตามสั่ง-ตามส่ง?

ตามสั่ง-ตามส่งเชื่อว่าเทคโนโลยีควรเป็นเครื่องมือที่ทำให้คุณภาพชีวิตคนดีขึ้น สร้างโอกาสมากขึ้น เราจึงตั้งใจที่จะเป็นทางเลือกที่ลดการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคและร้านค้ารายย่อย รวมถึงเป็นพื้นที่ในการสร้างรายได้ให้กับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง


โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ที่ความต้องการใช้งานแพลตฟอร์มสั่งอาหารมากขึ้น ทว่าปัจจุบันแพลตฟอร์มส่งอาหารนั้นเก็บส่วนแบ่งรายได้จากร้านค้ามากถึง 30-35% ทำให้ร้านค้าต้องปรับราคาอาหารขึ้นหรือลดสัดส่วนอาหารลง โครงการตามสั่ง(อาหาร)-ตามส่ง(คน) เป็นโครงการนำร่องที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่สามารถนำไปต่อยอดในแต่ละชุมชน
bottom of page