logo-tamsang.png

สั่งตามใจ ส่งไวจัง

fp_tamsang2.png
fp_tamsong2.png
WARI140520-0165.jpg

เศรษฐกิจสมานฉันท์

ชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกัน ได้ประโยชน์ร่วมกัน

สั่งอาหาร-ส่งคน ง่ายๆ

แค่สแกน QR Code

แอดไลน์เราเลย !!

qr code.png

ตามสั่ง-ตามส่งเชื่อว่าเทคโนโลยีควรเป็นเครื่องมือที่ทำให้คุณภาพชีวิตคนดีขึ้น สร้างโอกาสมากขึ้น เราจึงตั้งใจที่จะเป็นทางเลือกที่ลดการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคและร้านค้ารายย่อย รวมถึงเป็นพื้นที่ในการสร้างรายได้ให้กับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ตามสั่ง-ตามส่ง: แพลตฟอร์มตามสั่ง-ตามส่งจากความร่วมมือชุมชน